Regulamin
 • 1. Definicje i postanowienia ogólne
  • 1. Coffeephoto.pl jest serwisem umożliwiającym prowadzenie internetowego dziennika ze zdjęciami. Użytkownicy mają prawo do publikowania własnych prac oraz komentowania i oceniania prac innych użytkowników.
  • 2. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu dostępnego pod domeną Coffeefhoto.pl zwanego dalej Serwisem. Regulamin dostępny jest na stronie www.coffeephoto.pl Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem
  • 3. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Simon&Design ul. Poznańska 7, 85-129 Bydgoszcz, NIP 953 168 51 13, zwany dalej Administratorem.
  • 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu, podanie niezbędnych danych w procesie rejestracji oraz oświadczenie, że podane dane są zgodne z prawdą. Podanie danych jest konieczne do zakończenia procesu rejestracji. Użytkownikiem jest osoba, która założyła Konto w Serwisie.
  • 5. Użytkownik ma prawo do posiadania jednego konta w Serwisie. Osobom, wobec których zachodzą podejrzenia o posiadanie większej ilości kont, Administrator może je zablokować.
  • 6. Podane przez Użytkownika dane są przetwarzane przez Administratora dla potrzeb Serwisu. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia przesłanych danych.
  • 7. Nadesłane prace mogą być wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych.
  • 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za publikowanie zdjęć przez osoby trzecie.
  • 9. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera, materiałów reklamowych oraz informacji handlowych na adres poczty elektronicznej podany podczas procesu rejestracji lub edycji Konta.
  • 10. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w Serwisie.
  • 11. W trakcie użytkowania Serwisu na komputerze Użytkownika są zapisywane pliki cookie niezbędne do prawidłowego realizowania usługi przez Administratora.
 • 2. Zasady użytkowania
  • 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Konta w dowolny sposób, lecz zgodny z zasadami użytkowania serwisu, prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz normami społecznymi.
  • 2. Użytkownik ma prawo do publikowania zdjęć w Serwisie, które są jego autorstwa oraz nie naruszają przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych użytkowników. Użytkownik publikując pracę oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zdjęcia.
  • 3. Użytkownik ma prawo do komentowania prac innych Użytkowników. Komentarze nie mogą naruszać prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, wyrażać treści rasistowskich oraz naruszających dobra osób trzecich oraz innych Użytkowników. Zabronione są komentarze wulgarne, mające na celu obrażanie innych Użytkowników oraz komentarze o treściach prowokacyjnych.
  • 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Konta. Administrator może usuwać Konta, których Użytkownicy zaprzestali użytkowania.
  • 5. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem wykorzystując do tego formularz podany na stronie kontakt.
  • 6. Korzystanie z Serwisu nie wymaga od Użytkownika ponoszenia żadnych opłat.
 • 3. Administrowanie Serwisem
  • 1. Administrator ma prawo usuwać wszelkie treści opublikowane przez Użytkownika w Serwisie bez podawania przyczyny oraz informowania Użytkownika. Od decyzji Administratora nie przysługuje Użytkownikowi odwołanie. O tym, czy treść danego zdjęcia, opinii lub oceny narusza powyższe zakazy decyduje ocena Administratora Serwisu.
  • 2. Administrator może zablokować Konto Użytkownikowi w wypadku naruszenia przez Użytkownika zasad użytkowania serwisu, prawa polskiego, norm społecznych, dóbr osób trzecich oraz uczuć religijnych. Administrator może zablokować Konto Użytkownikowi bez podania przyczyny.
  • 3. Administracja zastrzega sobie prawo ograniczania dostępnych w serwisie form i metod wypowiedzi, jeżeli takie ograniczenie uzna za konieczne ze względu na dobro i bezpieczeństwo serwisu oraz dobro i prawa jego użytkowników.
  • 4. Coffeephoto.pl jest serwisem moderowanym. Oznacza to, że Moderatorzy mogą decydować o usuwaniu prac Użytkownika z Serwisu.
  • 5. Moderatorami Serwisu są Użytkownicy uznani przez Administratora za osoby godne szczególnego zaufania.
  • 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   • 1. treści opublikowane przez Użytkowników na stronach Serwisu,
   • 2. prawidłowe działanie funkcji serwisu,
   • 3. skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników,
   • 4. utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne,
   • 5. szkody użytkownika wynikające z wejścia w posiadanie danych dostępnych do Konta Użytkownika przez osoby trzecie.
  • 7. Administrator zastrzega sobie prawo do:
   • 1. wyłączania serwisu bez powiadomienia,
   • 2. wprowadzania zmian w dostępnych funkcjach, jak również ich usuwania,
   • 3. zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach Serwisu.